chlewiska.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Chlewiska  www.chlewiska.pl
Przetargi strona główna 
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
zadania pod nazwą : ,,Budowa siłowni plenerowej
i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m.
Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania  zadania pod nazwą : ,,Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

 uniewaznienie_osa.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:26:05.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą
: ,,Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na
placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz.
nr ew. 764/2. 

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą : ,,Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

 inf_z_otwarcia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 15:24:24.
Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na
placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz.
nr ew. 764/2 

Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placu przyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 764/2

 Dokumenty do zapytania ofertowego - Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na placuprzyszkolnym w m. Pawłów gm. Chlewiska dz. nr ew. 7642..pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:31:30 | Data modyfikacji: 2018-08-03 13:34:25.
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy dla
zamówienia o wartości do kwoty 30.000 euro. 

W dniu 12 czerwca 2018 roku Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą:"Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska".

 Notatka Służbowa.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:34:19.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą
: Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę
istniejącej sieci wodociągowej wraz z
przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska". 
 ZP.271.08.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2018-06-04 15:44:41.
Zapytanie ofertowe wraz z wyjaśnieniami 

Zapytania ofetrowe na : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska".

 zapytania i wyjaśnienia.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-24 11:07:33.
Sprostowanie do zapytania ofertowego nr
ZP.271.08.2018 

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr ZP.271.08.2018 z dnia 16.05.2018r.

 DOC210518-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-21 12:07:00.
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości
szacunkowej powyżej 30 000 euro (podstawa prawna:
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017, poz. 1579
z późn. zm.) 

Gmina Chlewiska zaprasza do złożenia oferty na:


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na" Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłów gmina Chlewiska"

 Zapytanie ofertowe ZP.271S.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-05-16 09:27:51 | Data modyfikacji: 2018-05-16 12:25:02.
Protokół z wyboru wykonawcy dotyczy zadania pn.
"Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty
cenowej na udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego złotówkowego". 
 Kredyt.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-04-13 14:08:13.
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy dla
zamówienia o wartości do kwoty 30.000 euro. 

W dniu 29 marca 2018 roku Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą: Docieplenie budynku SP ZOZ w Chlewiskach.

 Notatka.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-30 08:26:40.
Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego
złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługe
kredytu długoterminowego złotówkowego 

Sprostowanie do zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługe kredytu długoterminowego złotówkowego.

 DOC280318-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-28 12:24:50.
Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty
cenowej na udzielenie i obsługę kredytu
długoterminowego złotówkowego. 
 zapytanie ofertoweP.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-26 12:58:06 | Data modyfikacji: 2018-03-26 13:00:09.
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR
ZP.271.02.2018 

Zamawiający informuje o sprostowaniu do zapytania ofertowego dotyczącego: Docieplenia budynku SP ZOZ w Chlewiskach.

 zp.271.02.2018.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:11:24.
Zapytanie ofertowe 

Docieplenie budynku SP ZOZ w Chlewiskach

 zapytanie ofertowe.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-03-13 14:40:06.
Protokół z otwarcia ofert zadania ,,Majówka ze
Świętym Florianem w Pawłowie' 

Protokół z otwarcia ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty dot. zadania ,,Majówka ze Świętym Florianem w Pawłowie'

 DOC090318-001.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Prezes OSP Pawłów | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:17:40.
Sondaż cenowy organizacja imprezy pn. ,,Majówka
ze Świętym Florianem w Pawłowie' 

Sondaż cenowy organizacja imprezy pn. ,,Majówka ze Świętym Florianem w Pawłowie'

 florian_pawlow.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Prezes OSP Pawłów Mariusz Sokołowski | Data wprowadzenia: 2018-02-23 08:18:40.
Informacja o wyborze oferty 

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na zadanie:"Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodmnia gmina Chlewiska", które odbyło się w dniu 21.12.2018 r.

 informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-29 13:23:20.
Informacja z otwarcia ofert na "pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.  

Informacja z otwarcia ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.

 DOC040118-002.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:14:52.
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie
kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.  

Wójt Gminy Chlewiska zaprasza do składania ofert na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Zagrodnia gmina Chlewiska”.
Nadzór obejmuje branżę sanitarną i drogową.

 nadzor.zip

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-12-12 11:49:18.
Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego na
dierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości
Chlewiska 
 Protokół.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2017-10-16 14:55:45 | Data modyfikacji: 2017-10-16 14:57:46.
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę terenów przy
cmentarzu w miejscowości Chlewiska. 

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.

 cmentarz.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:42:14 | Data modyfikacji: 2017-09-25 15:46:03.
Zawiadomienie o wynikach postępowania dot.
zadania zakup i dostawy opału do placówek
podległych Gminie tj. Szkół  

Zawiadomienie o wynikach postępowania dot. zadania zakup i dostawy opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół

 DOC280817.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-08-28 09:43:38.
Zawiadomienie o wynikach postępowania
przeprowadzonego zapytania ofertowego 

Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego
Przedszkola w Chlewiskach

 DOC040817.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:56:22 | Data modyfikacji: 2017-08-04 10:57:27.
Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Dowożenie
i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do
Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego
Przedszkola w Chlewiskach  

Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 protokol_dowozy.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-08-04 10:12:55.
Protokół z otwarcia ofert na zadanie ,,Zakup i
dostawa opału do placówek podległych Gminie tj.
Szkół ' 

Protokół z otwarcia ofert na zadanie ,,Zakup i dostawa opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół '

 zakup_i_dostawa_opalu.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:19:18.
Protokół z otwarcia ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie sondażu cenowego na organizację imprezy
pn. „XVI Święto Żelaza i Stali” 

Protokół z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie sondażu cenowego na organizację imprezy pn. „XVI Święto Żelaza i Stali”

 Protokol_zelazo_2017.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-25 10:33:27 | Data modyfikacji: 2017-07-25 10:34:10.
SONDAŻ CENOWY organizacja imprezy pn. „XVI
Święto Żelaza i Stali” 

SONDAŻ CENOWY organizacja imprezy pn. „XVI Święto Żelaza i Stali”
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. nn.) zwanej dalej ustawą, w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy.

 sondaz_cenowy_zelazo_poprawny.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 12:49:46 | Data modyfikacji: 2017-07-18 13:00:06.
Sprostowanie do zapytania ofertowego na zadanie
pn.: Dowożenie i odwożenie uczniów w roku
szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w
Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w
Chlewiskach 

Sprostowanie do zapytania ofertowego na zadanie pn.: Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 sprostowanie dowożenie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:20:17.
Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym
2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach,
Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach 

Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach, Samorządowego Przedszkola w Chlewiskach

 ZAPYTANIE OFERTOWE dowozy 201718.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-07-10 13:25:07.
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia
05.06.2017r. 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 05.06.2017r. zadanie nr 1 i zadanie nr 2

 uniewaznienie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-22 10:19:36.
Zapytanie ofertowe -Zakup i dostawa opału do
placówek podległych Gminie tj. Szkół 

Zapytanie ofertowe -Zakup i dostawa opału do placówek podległych Gminie tj. Szkół

 ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Dyrektor GCUW | Data wprowadzenia: 2017-06-21 11:51:52.
Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2 
 Drogi II.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 13:31:44.
Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2  

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 11.04.2017r. - Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2

 DOC020517.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-05-02 08:33:08.
Przebudowa dróg gminnych - Zadanie Nr 1, Zadzanie
Nr 2 

Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w m. Stefanków gmina Chlewiska


Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zaława ramach zadania: ,,Położenie nawierzchni asfaltowej wokół placu wiejskiego w centrum wsi w m. Zaława” gmina Chlewska.

 Przebudowa dróg gminnych.zip

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:22:16.

Zobacz:
 Przetargi 2017 .  Przetargi 2018 .  Sprzedaż Mienia Komunalnego .  Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro . 
Data wprowadzenia: 2017-04-11 13:22:16
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak
  Biuletyn Informacji Publicznej - chlewiska.bip.gmina.pl