Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 > Sprzedaż Mienia Komunalnego
Sprzedaż Mienia Komunalnego
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 26 stycznia 2018 r.w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomości niezabudowane
położone w miejscowości Nadolna, oznaczone w
ewidencji gruntów jako działki nr 355/1, 355/2,
355/3 

Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

 wykaz nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:25:43.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETRGU 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETRGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej:
• położonej w miejscowości Chlewiska
• nr ewidencyjny 2460
• powierzchnia 300 m²
• księga wieczysta nr RA1S/00016982/7
• cena wywoławcza 7 750,00 zł
• do przetargu nie zgłosił się żaden oferent

 

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 14:39:31.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY 

O G Ł O S Z E N I E Nr 5/ 2017 W Ó J T G M I N Y C H L E W I S K A

na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 25.09.2017 r. do 08.10.2017 r.

Obręb ewidencyjny: Chlewiska gm. Chlewiska.

 chlewiska_11_17.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-10-11 14:58:22.
Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie: podania do publicznej wiadomości
wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 2460. 

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2460.

 Wykaz dzialek do sprzedazy.doc

Opublikowane przez: Magdalena Tarka | Data wprowadzenia: 2017-09-25 13:42:20.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 140917.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-09-14 14:27:20.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy
Chlewiska informuje, że dnia 22.05.2017 r. o
godz. 10°º w Urzędzie Gminy w
Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej: 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 22.05.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

 położonej w Chlewiska
 nr ewidencyjny 2430/1
 powierzchnia 2467 m2
 księga wieczysta nr RA1S/00013750/1
 cena wywoławcza 65 200, 00 zł
 do przetargu nie zgłosił się żaden oferent

Wójt Gminy Chlewiska
Waldemar Sowiński

 Informacja o wynikach przetargu Chlewiska_2305.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-05-23 14:56:52.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE
KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE
OGŁOSZONYM W DNIACH od 09.03.2017 r. do
30.03.2017 r. 

O G Ł O S Z E N I E Nr 4/ 2017 W Ó J T G M I N Y C H L E W I S K A na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 )podaje do publicznej wiadomości, że ogłaszaI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 09.03.2017 r. do 30.03.2017 r.
Obręb ewidencyjny: Chlewiska gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie o przetragu_2430_1.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:48:52.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy
Chlewiska informuje, że dnia 04.04.2017 r. o
godz. 10°º w Urzędzie Gminy w
Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Koszorów nr
ewidencyjny 513 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 04.04.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

 położonej w Koszorów
nr ewidencyjny 513

 Informacja o wynikach przetargu Chlewiska_513.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-04-06 12:58:45.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy
Chlewiska informuje, że dnia 24.03.2017  

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 24.03.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chlewiskach

 Informacja_o_wynikach_przetargu.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-31 14:23:53.
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Wójt Gminy Chlewiska informuje, że dnia 23.03.2017 r. o godz. 10°º w Urzędzie Gminy w Chlewiskach odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.


 

 Informacja o wynikach przetargu Chlewiska.doc

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-30 15:06:48.
Zarządzenie Nr 0050. 17. 2017 Wójta Gminy
Chlewiska z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość niezabudowaną
położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1. 

Zarządzenie Nr 0050. 17. 2017 Wójta Gminy Chlewiska z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Chlewiska, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 2430/1.

 działka nr 2430_1.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-09 12:30:59.
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE
KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE
OGŁOSZONYM W DNIACH od 07.02.2017 r. do
28.02.2017 r. 

O G Ł O S Z E N I E Nr 3/ 2017 W Ó J T G M I N Y C H L E W I S K A na podstawie art. 28 ust.1, art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ MIENIE KOMUNALNE GMINY CHLEWISKA, UJĘTEJ W WYKAZIE OGŁOSZONYM W DNIACH od 07.02.2017 r. do 28.02.2017 r. Obręb ewidencyjny: Koszorów gm. Chlewiska.

 Ogłoszenie o przetragu_030317.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak | Autor: Wójt Gminy Chlewiska | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:39:41.
Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:39:41
Autor: Wójt Gminy Chlewiska
Obowiązuje od: 2017-03-03
Opublikowane przez: Krzysztof Rejczak
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl