Strona Gminy Chlewiska : www.chlewiska.pl
 Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2017-2020 z perspektywa do roku 2024
2017-12-11 15:11:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Chlewiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chlewiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024  ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHLEWISKA ZA 2016 ROK
2017-11-09 14:32:29
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHLEWISKA ZA 2016 ROK  ...więcej

Zawiadomienie
2017-10-20 09:23:25
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uporszczonego planu urządzania lasu
2017-10-17 08:11:32
  ...więcej

Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017-09-25 15:35:50
Wójt Gminy Chlewiska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  ...więcej

Zgłoszenie wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę miejsca handlowego przy cmentarzu w Chlewiskach na okres od 30.10. 2017 r. do 02.11. 2017 r.
2017-09-25 13:33:32
  ...więcej

O g ł o s z e n i e
2017-09-25 13:13:12
O g ł o s z e n i e Wójt Gminy Chlewiska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenów przy cmentarzu w miejscowości Chlewiska.  ...więcej

Ogłoszenie o komunalizacji działki
2017-09-20 14:33:07
Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm. ) informuje się, że w dniach od 20.09.2017   ...więcej

Ogłoszenie
2017-08-28 09:47:21
Informacja o spotkaniu z własciecielami lasów z terenu gminy Chlewiska  ...więcej

Zawiadomienie
2017-08-25 11:35:10
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych.  ...więcej

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/38/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i rekreacji w sołectwie Huta
2017-07-12 10:46:57
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/38/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/09 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zag  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-06-07 15:12:30
Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  ...więcej

Stawka za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Chlewiska
2017-04-05 15:02:58
Stawka za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Chlewiska  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23.01.2017r.
2017-02-07 15:23:14
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Chlewiska
Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Wójt Gminy
Waldemar Sowiński
Kontakt:
Tel: (48) 628-70-53
Fax: (48) 628-72-71
e-mail: chlewiska@chlewiska.pl