Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Chlewiska   www.chlewiska.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-02-23 10:18:11

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-23 10:18
w sprawie określenia inkasent
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 7 luty 2018 roku  więcej >
2018-02-23 10:16:41

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-23 10:16
w sprawie udzielenia pomocy fi
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 7 luty 2018 roku  więcej >
2018-02-23 10:14:30

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-23 10:14
w sprawie zmiany wieloletniej
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 7 luty 2018 roku  więcej >
2018-02-23 10:12:12

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-23 10:12
w sprawie dokonania zmian w u
Uchwała Nr II/14/18 z dnia 7 luty 2018 roku  więcej >
2018-02-23 10:04:53

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-23 10:04
w sprawie wprowadzenia zmian w
Uchwała Nr II/13/18 z dnia 7 luty 2018 roku  więcej >
2018-02-23 08:18:40

Dodanie informacji do działu:
Zamówienia poniżej 30.000 tyś. euro

Krzysztof Rejczak
autor: Prezes OSP Pawłów Mariusz Sokołowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-23 08:18
Sondaż cenowy organizacja im
Sondaż cenowy organizacja imprezy pn. ,,Majówka ze
Świętym Florianem w Pawłowie'  więcej >
2018-02-22 15:23:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Krzysztof Rejczak
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-22 14:33
Rozbudowa budynku świetlicy
Ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja  więcej >
2018-02-22 15:15:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-22 14:33
Rozbudowa budynku świetlicy
Ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja  więcej >
2018-02-22 15:07:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-22 14:33
Rozbudowa budynku świetlicy
Ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja  więcej >
2018-02-22 14:46:17

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2018

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-22 14:46
Informacja z otwarcia ofert
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont
drogi gminnej wewnętrznej na o  więcej >
2018-02-22 14:36:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-22 14:33
Rozbudowa budynku świetlicy
Ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja  więcej >
2018-02-22 14:33:16

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2018

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-22 14:33
Rozbudowa budynku świetlicy
Ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja  więcej >
2018-02-21 13:34:59

Dodanie informacji do działu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-21 13:34
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 W
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.  więcej >
2018-02-14 09:04:23

Dodanie informacji do działu:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 09:04
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/39/17
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunk  więcej >
2018-02-14 09:00:01

Dodanie informacji do działu:
Planowanie przestrzenne

Magdalena Tarka
autor: Wójt Gminy Chlewiska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-14 09:00
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Chlew
o podjęciu przez Radę Gminy Chlewiska uchwały Nr V/40/17
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zago  więcej >
2018-02-13 10:32:41

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2018

Magdalena Tarka
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 10:32
Informacja Gminnego Ośrodka P
  więcej >
2018-02-13 10:03:28

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 10:03
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała Nr I/12/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku  więcej >
2018-02-13 09:53:54

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 09:53
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała Nr I/11/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku  więcej >
2018-02-13 09:47:51

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 09:47
w sprawie wyrażenia zgody na
Uchwała Nr I/10/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku  więcej >
2018-02-13 09:45:21

Dodanie informacji do działu:
Uchwały 2018

Magdalena Tarka
autor: Przewodniczący Rady Gminy
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 09:45
w sprawie zatwierdzenia planu
Uchwała Nr I/9/18 z dnia 15 stycznia 2018 roku  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 605
następne >     100>>     300>>